İngilizce Kısaltmalar ve Kısa Adlar

İngilizcede bir arada telaffuz edilemeyen bir dizi harfi kısaltma (initialism) yerine kısa ad (acronym) olarak nitelediğimiz için birilerinin bizi düzeltmesi nadir bir durum değildir.

İngilizce kısaltmalar ve kısa adlar arasındaki ayrımın önemli hale geldiği bazı durumlar elbette mevcuttur, ama genel amaçlı yazılarda bu ayrım o kadar da önemli olmayabilir.

İngilizce kısaltma (initialism) sözcüğü modern dilde kısa ad (acronym) sözcüğünden daha yeni bir sözcüktür.

Muhtemelen güncel bir yazım denetleyicisi yazılımı initialism sözcüğünün altına kırmızı bir çizgi koyacaktır.

Not: Oxford İngilizce Sözlük tarafından 1899 ve 1928’de
yapılmış olan tanımlarda initialism
sözcüğü, günümüzde FBI gibi bir kurumu tanımlamak için kullanıldığı gibi
kullanılmamıştı. Bu sözcük, eskiden popüler bir uygulama olan ve bir yazarın
kimliğini gizlemek için yayımladığı bir esere sadece isminin baş harflerini
koymasını ifade ediyordu. 

Çoğumuz bir kısa adın (acronym), NASA ya da NATO sözcüklerinde olduğu gibi bazı sözcüklerin ilk harfleri ya da ilk hecelerinden oluşan yeni bir sözcük olduğunu bilir. Ama çoğumuz bir kısaltmanın (initialism), FBI ya da UCLA örneklerinde olduğu gibi bir sözcük olarak telaffuz edilemeyen ve harf harf okunması gereken bir çeşit kısa ad olduğunu bilmez.

Almancada “ilk harflerden oluşan yeni sözcük” anlamına gelen Akronym sözcüğünün kullanımına ilk kez 1921 senesinde rastlanıyor.

Amerikalılar ise 1940’larda bu sözcüğü acronym şeklindeki İngilizce yazılışı ile benimsediler. Oxford İngilizce Sözlükte yer alan bu tanımlar, günümüzde bazılarımızın initialism olarak adlandırmayı tercih ettikleri şeyin, acronym sözcüğünün İngilizcede kullanılmaya başlandığı tarihten yakın zamanımıza kadar acronym olarak adlandırıldığını gösteriyor.

Eğer kısa adlar (NATO, NASA) ve kısaltmalar (FBI, TGIF) arasında bir ayrım yapmanız önemliyse bu farkı dikkate alın. Ama genel dinleyiciye hitap ediyorsanız, ilk harfler veya sözcük parçalarından oluşturulmuş tüm sözcükler ve etiketleri kısa ad (acronym) olarak genellemek yanlış olmayacaktır.

Kaynak: https://www.dailywritingtips.com/

Localized by Oytun Buyrukcu

English to Turkish Translator & Proofreader, Localization Expert

Author: Admin