Bu yıllık doğal kaynakları tükettik

dünya hedefi aşma günü

Buna “Dünya Hedefi Aşma Günü” (“Overshoot Day”) adı veriliyor ve her sene biz insanların, dünyanın 12 ay içerisinde yenileyebileceğinden daha fazla doğal kaynağı kullanmış olduğumuz günü ifade ediyor.

Ve içinde bulunduğumuz 2020 senesi için bu gün 22 Ağustos oldu.

Diğer bir deyişle açıklamak gerekirse, bu sene dünya nüfusunun ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılayabilmesi için 1,6 dünyaya ihtiyaç var.

Bu hesaplama, Amerikalı STK Global Footprint Network tarafından yapıldı — bu STK, sınırlı bir gezegen üzerinde artan insan nüfusunun daha da artan tüketimi hakkında 2003 senesinden bu yana uyarılar yapıyor.

Bir yanda, sera gazlarının atmosfere salınmasını da kapsayan ekolojik ayak izimiz bulunuyor — diğer yanda ise dünya ekosistemlerinin bizim atık ürünlerimizi absorbe etme ve ormanlarda kesilen ağaçlardan elde edilen kereste gibi tüketmekte olduğumuz ürünleri yenileyebilme kapasitesi yer alıyor.

Endişe verici olan şey ise, dünya hedefi aşma gününün her geçen sene, bir öncekinden biraz daha erken bir tarihte denk geliyor olması.

Global Footprint Network tarafından yapılan tahminlere göre dünya hedefi aşma günü 1970 senesinde 29 Aralıkta, 1980 senesinde 4 Kasımda, 2000 senesinde 23 Eylülde ve 2010 senesinde de 7 Ağustosta gerçekleşti.

İçinde bulunduğumuz sene içerisinde yaşanan koronavirüs pandemisinin meydana getirdiği anormallik, insan faaliyetlerini yavaşlatarak bu amansız dönüm noktasını geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha geciktirmiş oldu.

2019 senesinde Dünya Hedefi Aşma Günü 29 Temmuza denk gelmişti.

2015 Paris iklim anlaşması ile dünya ülkeleri, kapsamlı emisyon kesintilerine giderek global sıcaklık artışını, endüstri öncesi seviyenin “oldukça altındaki” iki derecenin (Celsius) altında tutmaya kendilerini adadılar.

Bu anlaşmada daha güvenli bir sıcaklık artışı sınırı olarak ise 1,5 C belirlenmişti. Bununla birlikte, yakın tarihte Trump hükümeti Amerika’nın Paris İklim Anlaşmasından çekilmesiyle ilgili işlemlere resmen başladığını Birleşmiş Milletler’e bildirdi

Birleşmiş Milletler’e göre bu rakamın mümkün olabilmesi için global emisyonların yılda yüzde 7,6’nın altına düşürülmesi gerekiyor.

Kaynak: https://www.euronews.com/

Localized by Oytun Buyrukçu

Native Turkish Translator | English to Turkish Localization Expert

Author: Admin