Tag: Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli

Posted in Beslenme Çevre

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu: Tarla Açma ve Tarım Faaliyetleri Dünya Sera Gazı Emisyonlarının Üçte Birini Meydana Getiriyor

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayımlanan özel rapora göre, arazi kullanımından kaynaklanan emisyonları yönetemezsek Paris İklim Anlaşması’nda yer alan hedeflere ulaşamayacağız. Arazi kullanımı, ormancılık…

Devamı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Raporu: Tarla Açma ve Tarım Faaliyetleri Dünya Sera Gazı Emisyonlarının Üçte Birini Meydana Getiriyor
Posted in Bilim Çevre

Birleşmiş Milletler İklim Görüşmeleri’nde ‘Bilimi Silme’ Çabaları

Bonn’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerine katılan üyelerden bazıları, petrol üreten ülkelerin küresel ısınmadaki artışının 1.5°C’nin altında tutulması ile ilgili olarak “bilimi silmeye” çalıştıklarını söyledi….

Devamı Birleşmiş Milletler İklim Görüşmeleri’nde ‘Bilimi Silme’ Çabaları