Stres Bağırsak Bakterilerini Aleyhimize Çeviriyor Olabilir mi?

Gerçekleştirilen yeni araştırma stresin mikrobiyom üzerindeki sağlık açısından önemli etkilerini inceledi

Bilim insanları bağırsaklarımızda bulunan bakteri evreninin (mikrobiyom) sağlığımız üzerindeki etkilerine dair kanıtlar bulmaya devam etseler de bu hikayenin bazı büyük parçaları gizemini hala koruyor. Fareler üzerinde gerçekleştirilen yeni araştırma, bağırsak bakterilerinin hem kompozisyonu/niteliği hem de davranışlarının sosyal stres ile değiştiğini ve bunun da kişinin bağışıklık sistemi üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunu ortaya koydu. İnsan vücudunda benzer biyolojik domino etkisi görülmesi halinde bu bulgu, her beş kişiden birini etkileyen otoimmün hastalıkların gelişimi hakkında bize ipuçları verebilir.

Araştırmacılar bir fare grubunu 10 gün boyunca günlük strese tabi tuttu (daha agresif farelerle zorlu karşılaşmalar). Diğer grup fare ise aynı süre boyunca kendi başına bırakıldı. Araştırmacılar daha sonra her iki grubun bağırsak florası inceledi ve bakteriyel kompozisyonlarında bazı farklılıkla buldu. Bu farklılıkların en önemlileri ise şunlardı: bilofila ve dehalobakterium. Bu iki tür bakterinin her ikisi de insanlarda başta multipl skleroz olmak üzere otoimmün hastalıklar ile ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar çalışmalarına genetik analiz ile devam ettiler ve “vahşi özellikler” ile ilişkilendirilen genlerin aktif hale geldiğini gördüler. Araştırmacılara göre bu genler büyüme ve hareketliliğin yanı sıra bakteri ve konakçı arasındaki sinyalleri artırmaktadır. Diğer bir deyişle bakteriler, vücut genelinde daha fazla hareketliliğe sahip ve dokuları enfekte edebilen yıkıcı patojenlere dönüşmüş gibi görünüyordu.

Strese maruz kalan farelerin lenf düğümleri üzerinde gerçekleştirilen analizlerde yüksek seviyelerde patojenik bakteri ve otoimmün hastalıkların bir özelliği olan “otoreaktif efektör t hücreleri” (bağışıklık sistemi hücreleri) yoğunluğunda artış görülmesi ile bu bağlantıyı doğruladı.

Bu bulgular bir arada değerlendirildiği zaman, strese maruz kalan bağırsak bakterilerinin bir kısmının patojenik özellik kazandığı ve dokuları enfekte ederek bağışıklık sisteminin vücuda saldırmasına neden olduğu hipotezi ortaya atılmıştır.

Bar Ilan Üniversitesi immünologlarından Dr. Orly Avni, “Bağışıklık sistemi ile mikrobiyota arasında güçlü bir iletişim olduğunu biliyoruz. Stresin otoimmün hastalıklara nasıl yol açtığını anlamak için atılması gereken önemli adımlardan biri bakterilerin genetik tepkilerini belirlemektir,” dedi.

Araştırmacılar insanlarda da benzer dinamiklerin mevcut olabileceği ve bunun da multipl skleroz, lupus, romatoid artrit, juvenil diabet, sklerodermi ve pulmoner fibrozis gibi otoimmün hastalıkların gelişimine katkıda bulunabileceğini düşünüyor. Ve eğer bu doğru ise, her gün yaşadığımız stres bizi tahmin ettiğimizden çok daha derin bir düzeyde etkiliyor olabilir.

Bu gibi tüm araştırmalarda olduğu gibi farelerin strese insanlardan farklı tepkiler verdikleri ve 10 günde farelerin mikrobiyota ve bağışıklık sisteminde meydana gelen şeyin insanlarda aynı şekilde gerçekleşmeyeceği unutulmamalıdır. Bu çalışma ile karşılaştırılabilecek insan testleri gerçekleştirmek bariz nedenlerle zor olacaktır, bu nedenle şimdilik bu çalışma bilgilendirici olmakla birlikte sonuçlara varmak için yetersiz kalmaktadır.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri sadece ABD’de 20 milyondan fazla kişinin otoimmün hastalıklara sahip olduğunu ve her sene bu sayının arttığını tahmin ediyor. Her ne kadar henüz sonuç çıkarmak için çok erken olsa da artan günlük stres düzeyleri ile bağırsak bakterileri arasındaki olası bir bağlantı artan otoimmün hastalık sayısını açıklamaya yardımcı olabilir.

Bu araştırma, bir Amerikan Mikrobiyoloji Topluluğu yayını olan mSystems dergisinde yayımlanmıştır.

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/

Translated by Oytun Buyrukcu

English to Turkish Translator & Proofreader, Localization Expert

Author: Admin