İngilizce Öğrenirken Sıkça Karşılaşılan Zorluklar

İngilizce öğrenirken birçok zorlukla karşılaşmak mümkündür. Öğrenciler İngilizce telaffuz, gramer, imla ve sözcük kullanımı konularında farklı farklı hatalar yaparlar. Dil öğrencisinin anadili ile İngilizce öğrenme ve İngilizce konuşmada yaşanan zorluklar arasında bir ilişki bulunur. Bu gibi bir ilişki aynı zamanda İngilizce telaffuz, gramer ve sözcük bilgisi konularında da öğrencilerin anadillerinin neden olduğu zıtlık nedeniyle görülmektedir.

Dinlediğini anlama ve İngilizce konuşma becerileri, İngilizce konuşulan bir ülkede günlük hayatta okuma ve yazma becerilerine kıyasla daha sık kullanılır. Dinlediğini anlama ve İngilizce konuşma daha zor olsa da İngilizce öğrencileri için okuma ve yazmaya kıyasla daha önemli becerilerdir. Öğrenciler bir metin okurken ve yazarken düşünmek için daha fazla zamana sahip olur; günlük hayatta İngilizce dinler ve konuşurken düşünmek için durmak pek mümkün değildir.

Öğrenciler İngilizce okurken ve yazarken aynı zamanda bilmedikleri sözcüklerin anlamlarına sözlükten bakabilir ve diğer İngilizce kaynak kitapları kullanabilirler ama İngilizce dinlerken ve konuşurken bunu yapmak neredeyse imkansızdır. Dolayısıyla, dinlediğini anlama ve İngilizce konuşmanın İngilizce okuma ve yazmaya göre daha zor olduğu söylenebilir. Günlük yaşam için gerekli İngilizce sözcük bilgisini edinmek ise İngilizce gramer kurallarını öğrenmekten daha zordur.

Sözcük bilgisi, yabancı dil olarak İngilizce öğrenenler için en kapsamlı ve hakim olunması en zor unsurlardan biridir. Öğrenciler öncelikle en sık kullanılan İngilizce sözcükleri, yani gerçek hayatta en çok ihtiyaç duyacakları önemli İngilizce sözcükleri öğrenmelidir.

Birden fazla anlama sahip İngilizce sözcükler ve eşanlamlılar İngilizce öğrenenler için başka bir zorluk teşkil eder. İngilizce sözcük öğrenir ve bu sözcükleri kullanırken karşılaşılan diğer zorluklar arasında ise sabit sözcük grupları, fiil öbekleri, deyimler, atasözleri ve sözcük kullanımındaki bölgesel farklılıklar (İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar gibi) yer alır. İngilizce konuşulan ülkelerde imla, telaffuz, sözcük kullanımı ve gramer açısından bazı farklılıklar bulunmaktadır.

İngilizce kullanımı, günlük İngilizce ve resmi İngilizce olarak da farklılaşmaktadır. Resmi İngilizce, kitlesel medya, eğitim, iş dünyası, ekonomi, ticaret, teknoloji, bilim, vb. alanlarda kullanılırken günlük İngilizce, konuşma dili, argo ve lehçe kullanımını içerir. İngilizce öğrencileri için günlük İngilizce öğrenmek, resmi İngilizce sözcük bilgisi edinmekten daha zordur.

Gerçek yaşamda kullanmak amacıyla sözcük bilgisi edinmek istiyorsanız İngilizce eşanlamlılar sözlükleri ve genel İngilizce sözcükleri birlikte kullanmak en iyi seçenektir. Bol bol ve farklı konular hakkında okumak da İngilizce sözcük bilginizi geliştirmek için etkili bir yöntem olacaktır.

Kaynak: https://www.teach-this.com/ideas/problems-learning-english

Localized by Oytun Buyrukcu

English to Turkish Translator & Proofreader, Localization Expert

Author: Admin