Yetişkinlerde Görülen ADHD Semptomları, Hiperseksüalite ve Problem Düzeyinde Pornografi Kullanımında Rol Oynayabilir

adhd

Yeni araştırmaya göre Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (ADHD) semptomları hem kadın hem de erkeklerde hiperseksüelite (günümüzde ICD-11’de Kompülsif Cinsel Davranış Bozukluğu olarak adlandırılır) ve erkeklerde problem düzeyinde pornografi kullanımına neden olabiliyor. Bu araştırma The Journal of Sexual Medicine adlı bilimsel dergide yayımlandı.

ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) ile hiperseksüelite büyük oranda komorbid bozukluklardır: daha önce gerçekleştirilen çalışmalarda hiperseksüelite yaşayan kişilerin %67’sinin bazı ADHD semptomları gösterdiği rapor edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışmalar tedavi arayışı içindeki erkeklerden oluşan küçük örneklemlere sahipti, bu nedenle de yetişkinlerde görülen ADHD semptomları ile tedavi arayışı içinde olmayan erkek ve kadınlar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak bu alanda deneysel bulgu eksikliği söz konusuydu.

Ayrıca, ADHD ile problem düzeyindeki pornografi kullanımı (bunun hiperseksüelitenin başlıca dışavurumlarından biri olduğu düşünülür) arasındaki ilişkiler hakkındaki bilgilerimiz de kısıtlıydı. Araştırmacılar yetişkinlerde görülen ADHD semptomlarının hiperseksüelite ve problem düzeyindeki pornografi kullanımı arasındaki ilişkileri erkek ve kadınlardan oluşan büyük bir örneklem için inceledi ve araştırma bulguları, her iki cinsiyet arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

Yaşları 18 ile 76 arasında değişen (yaş ort. 33,53) 14.043 kişi (kadın = %30,2) kimlik bilgileri gizli tutulacak şekilde düzenlenmiş bir anketi doldurdu. Anket sonuçlarına göre cinsiyete bakılmaksızın ADHD semptomlarının düzeyi ne kadar yüksekse hiperseksüelite düzeyinin de o kadar yüksek olduğu görüldü.

Bununla birlikte, ADHD semptomları ile problem düzeyindeki pornografi kullanımı arasındaki ilişkinin erkeklerde daha güçlü ve kadınlarda daha zayıf olduğu görüldü.

Bu sonuçlar, ADHD semptomlarının düzeyinin erkeklerde hiperseksüelite ve problem düzeyindeki pornografi kullanımında benzer bir rol oynayabileceği, kadınlarda ise ADHD semptomlarının hiperseksüeliteye katkıda bulunurken problem düzeyindeki pornografi kullanımını etkilemeyebileceği şeklinde yorumlandı.

Kadınların ADHD semptomları kaynaklı stres ve olumsuz duygularla baş etmenin yöntemi olarak pornografi tercih etmemesi ve bunun yerine diğer cinsel davranışlar sergilemeleri (tek eşli ya da çok eşli cinsel birliktelik gibi) mümkün. Daha önce gerçekleştirilen çalışmalara göre, pornografi kullanımının erkeklerde kadınlara göre daha normal karşılanması bu bulgunun bir açıklaması olabilir.

Bu çalışmadan çıkarılacak sonuç ise klinik olarak ADHD değerlendirmesi yapılan kişilerde hiperseksüeliteye ilişkin ölçütlerin (ve erkeklerde pornografi kullanımına ilişkin ölçütlerin) de kullanılması gerekliliğidir.

Üst düzey hiperseksüelite durumunda kişilerin, dikkat eksikliği ya da cinsellikle ilgili düşünceler veya fanteziler nedeniyle ya da uykusuzluk sonucunda uzun süre dikkatin korunamaması gibi ADHD benzeri semptomlar göstermeleri mümkündür. Bu nedenle de görülen semptomların sadece hiperseksüelite ile ilişkili olup olmadığı (yani yaşamın diğer alanlarında da görülüp görülmediği) ve bunların hiperseksüelite başlangıcından önce de mevcut olup olmadıklarını belirlemek klinik değerlendirmeler açısından yararlı olacaktır.

Ve bunun tersi durumlarda, kişilerin hiperseksüelite tedavisi arayışı içinde olmaları halinde klinisyen hekimler ve psikologlar ADHD semptomlarını da değerlendirmelidir, çünkü hiperseksüelite “gerçek” problemin, yani ADHD’nin sadece bir semptomu olabilir.

Ancak diğer araştırmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da bazı sınırlamaları bulunmaktadır.

Her ne kadar SDHD semptomları çocukluk döneminde ortaya çıkarak yetişkinlikte devam edebilse de bu çalışmanın katılımcıların kendi beyanlarına dayanması nedeniyle bu durumun nedenleri bu bulgulardan çıkarılamamaktadır. Literatürde ADHD semptomlarının nasıl hiperseksüelite ya da problem düzeyinde pornografi kullanımı ile sonuçlanabileceği hakkında çok sayıda hipotez olması nedeniyle bunların gelecekte karmaşık modeller ile incelenmesi gerekecektir.

 “Investigating the Associations Of Adult ADHD Symptoms, Hypersexuality, and Problematic Pornography Use Among Men and Women on a Largescale, Non-Clinical Sample” adlı bu çalışmanın yazarları Beáta Bőthe, Mónika Koós, István Tóth-Király, Gábor Orosz ve Zsolt Demetrovics olarak geçmektedir.

Kaynak: https://www.psypost.org/

Translated by Oytun Buyrukçu

English to Turkish Translator & Proofreader, Localization Expert

Author: Admin